Palvelut

Palveluissamme toimimme aina paikalliset määräykset ja asiakkaamme tarpeet huomioiden.

Putkistojen jännitysanalyysit, FEM-analyysit, painelaitelaskenta ja teräs- ja betonirakenteiden laskenta.

Säiliö-, painelaite-, prosessi-, laitos- ja rakennesuunnittelu

Palvelut projektin eri vaiheissa: asennusvalvonta, projektointi ja suunnittelun valvonta.

CFD virtauslaskenta ja värähtelymittaus -palvelu.