Tekniset palvelut

Analyysipalvelut ja konsultointi. Protacon Descal Oy tarjoaa virtauslaskentaa eli CFD-laskentaa ja simulointia, sekä värähtelymittaus -palvelua.

CFD eli virtauslaskenta

  • CFD laskenta ja simulointi

Virtaussimulointeja teemme teollisuuden parissa kaasu- ja nestevirtauksien osalta. Virtausanalyysi voi olla mm. painehäviötarkastelu, virtauksen jakaantuminen ja sen aiheuttamat voimat kuten esimerkiksi tuulikuormat ja kaasujen/nesteiden sekä hiukkasten leviämismallinnus, suuronnettomuusvaarojen arvioinnit kuten räjähdysluukkujen mitoitus.

  • Lämpölaskenta CFD-simuloinnilla

CFD:llä tehtävä lämpölaskenta eli lämmönsiirto voi olla inverttereiden, sähkökaappien ja muiden elektronisten komponenttien jäähdytykseen tehtävää mallinnusta ja simulointia. Analyysit tehdään myös kemian ja energiateollisuuden suuremmille komponenteille kuten lämmönsiirtimille, tuubikonvektoreille ja kattiloille, sekä massa-paperi ja kemianteollisuuden laitteille. Usein lämpölaskentaa tehdään haastaviin LVI- ja rakennusteollisuuden kohteisiin.

Värähtelymittaus-palvelu

Putkistojen, pumppujen, sekoittajien, teräsrakenteiden jne.
värähtelymittaukset

  • Värähtelyongelmien selvittäminen ja ratkaisu
  • Värähtelyjen aiheuttamien vaurioiden syyn selvittäminen ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu

Mitä voidaan mitata:

  • Ominaistaajuuksien ja muotojen selvitys iskuvasarakokein
  • Rakenteen kiihtyvyyksien, värähtelynopeuden ja siirtymien mittaus sekä analysointi
  • Värähtelyn aiheuttaman voiman arviointi mittausten perusteella (esim. laakeripesään kohdistuvat voimat)
  • Tahdistetut mittaukset (taustavärähtelyn suodatus)
  • Painevaihtelujen mittaus nesteistä ja kaasuista
  • Virtamittaukset

Mittauksista saatuja tietoja voidaan yhdistellä aikatasolla sekä käyttää yhdessä tietokoneella luotujen FEM/CFD-laskentamallien kanssa värähtelyongelman mallintamisessa ja ratkaisuissa.