Virtauslaskenta CFD

Kaasu - ja nestevirtausten numeerinen mallinnus.

photo-logobannerphoto-logo
Ismo Talka

Puh.044 5005 915

Soita ja kysy lisää laskennasta

Ismo Talka liittyi Descal Engineering Oy:n syksyllä 2018 vanhempana insinöörinä sekä projektipäällikkönä. Ismo aloitti  teknisen laskennan osalta virtauslaskennan (CFD) myös lämpösuunnittelun ohella. Hän kehittää laskentapalveluja ja mallintaa CFD simulointeja. Ismo auttaa teollisuuden asiakkaita, tukee myyntiä ja markkinointia sekä Suomessa että muualla. Ismolla on yli 12 vuoden kokemus virtauslaskennasta ja tuotekehityksestä.

Ismo saatiin mukaan Ericssonin lämpölaskenta- ja suunnitteluryhmästä Ruotsista. Ennen tätä hän vastasi ABB:llä aurinkoinverttereiden lämpösuunnittelusta. Hänellä on lisäksi usean vuoden kokemus CFD konsultaatiosta ja numeerisesta laskennasta Elomatic Oy:stä ja Numerola Oy:stä. Virtauslaskentaohjelmistoista hän on käyttänyt mm. ANSYS CFX:ää, Mentor Graphics FLOTHERM XT/FloEFD:ta and Siemens Star CCM+:aa.

Ismo Talka on valmistunut Jyväskylän yliopistosta soveltavan fysiikan maisteriopinnoista.

 

Descal Engineering Oy

Descal Engineering Oy on suomalainen insinööritoimisto, joka on teollisuuden prosessi- ja laitossuunnitteluun, rakennesuunnitteluun sekä lujuus- ja virtauslaskentaan erikoistunut kouvolalainen INSINÖÖRITOIMISTO. Descal Engineering on osa Jyväskylän Protacon konsernia, jonka henkilöstö oli yli 300 vuonna 2018.
 

Historia, projekteja

Ericsson, Kista, Stockholm, Sweden

Mechanical Power Solutions (MPS) Competence Center

Lämpösuunnittelun sisäinen noin 20 ihmisen kompetenssiryhmä, asiakasprojektit ja varhainen tuotekehitys liittyen 5G teknologian ratkaisuhin tukiasemakomponetteihin ja laitteisiin, kuten radioihin ja kaappeihin.
CFD lämpösimuloinnit seuravilla ohjelmistoilla: FloTHERM, XT

 

Vanhempi suunnitteluinsinööri, ABB, Helsinki.

R&D aurinkoinvertterit.

Inverttereiden lämpösuunnittelu, konseptisuunnittelu, lämpösimuloinnit ja analyysit (CFD). Teknisten dokumenttien valmistelu ja tarkastus, suunnittelu ja sen tuki, lämpötestauksen ohjaus ja analysointi. Teknisten vaatimusten ja ominaisuuksien, sekä alihankkioiden tuki (FEM maanjäristysanalyysit ja nostolaskelmat).

Useimmat tuotekehityksen työt sisäsivät:

 • Lämpölaskennan kehitys aurinkoinvertterikaappien jäähdytyksen parissa
 • Cothex (lämmönvaihdin), jäähdytyskanavien ja monifaasilämmönvaihtimen tuotekehitys ja mallinnus
 • Puhaltimien valinta, suorituskyky, ritilät
 • Painehäviöt, jäähdytyskapasiteetti
 • IP, NEMA, TYPE X standardit
 • Maanjäristysanalyysit ja testit
 • Tuulikuormien huomiointi rakenteisiin ja kestävyys kentällä, testaus (ASCE 7-10, EN1991)
 • Kosteudenhallinta, vedenkestävyys, kondensoituminen, Wind driven rain tests (WDR)
 • Koteloiden ja kaappien lämmitys talvella
 • Auringon lämpösäteilyn vaikutuksen arviointi
 • Lämpötestauskammion speksaus, oikosulkuräjähdyksen aiheuttaman paineen vapauttaminen hallitusti, räjäytysluukut
 • Ulkopuolisten konsulttien ja ABB:n simulaatioryhmän analyysien tarkistusta
 • Hiekan, pölyn ja muun kiinteän hiukkasmateriaalin vaikutus ritilöihin, lämmönvaihtimiin ja jäähdytykseen
 • Gore-venttiilien asennusta ja testausta, DI-työn ohjaus aiheesta
 • Oikosulkuräjähdyssimuloinnnit ja testaus
 • Tekninen analyysi tuotekehityksessä
 • Uuden teknologian integrointi ja implementointi Sveitsistä ja Ruotsista
 • IP patentit, hakemusten kirjoitus, kilpailija-analyysit
 • Raporttien kirjoitus SAP/DMS
 • Lämpöajojen suunnittelu, tarkistus ja analysointi

Aurinkoinvertterit:
PVS980
PVS800-57,B
PVS800-IS
PRO-33.0

 

CFD asiantuntija, insinööritoimisto Elomatic Oy

Teknisen analyysin ryhmä, Helsinki / Vantaa. CFD.laskenta ANSYS CFX ohjelmistolla ja Star CCM+ softan hankkiminen.
Konsulttipalvlujen markkinointi, CFD simulointien teko.

Suuronnettomuusvaarojen arvoinnit:

 • Kemikaalien kaasujen leviämismallinnus, hiukkaspästöt, tulipalo, savun kulkeutuminen
 • Räjähdyksen kevennysluukkujen mitoitus, pölyräjähdykset ja hiilivetyräjähdykset, lämpösäteilyn vaikutusten arvioinnit

Energiateollisuuden ja mekaaniikkasuunnittelun projektit:

 • Höyrykattilan mallinnus, monifaasilaskenta, ekonomaiserit, lämmönvaihtimet ja lämmönsiirto
 • LVI jäähdytys, sähkösuodattimen virtauslaskenta

Merieollisuuden kehitysprojektit:

 • Kavitaatio, ballastivesien hallinta, laivan rungon virtausvastuksen arvionti

 

CFD mallinnusasiantuntija, Numerola Oy, Jyväskylä

Lukuisten teollisuuden CFD ongelmien ratkaisut, ANSYS CFX. Kymmenittäin projekteja liittyen paperiteollisuuteen, lämmöntuotantoon, autoteollisuuteen ja mekaniikkasuunnitteluun.

Virtauslaskennan projekteja:

 • Vesi-höyry-monifaasilaskenta, savukaasun mallinnus, hiukkasten kulkeutuminen sähkökentässä
 • Uusiutuvan energian sovellukset, kuten pienpoltto ja aaltovoimalan prototyyppien virtauslaskentaa ja tuotekehitystä, palamisen mallinnus
 • Katalysaattorit, hiukkasloukut, typen oksidien pelkitys, SCR
 • Venttiilien virtauslaskentaa
 • LVI mallinnusta, konepeiton lämpösimulointi, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin mallinnus
 • Lämmönsiirto tuubikonvektoreissa, öljykattilat, ekonomaiserit, konvektio, konduktio ja lämpösäteily
 • Paperikoneet, mustalipeä haihduttimet ja öljynkerääjät ja sekoittimet

 

CFD:n käyttö lämpösuunnittelussa

Radiaali ja aksiaalipuhaltimet
Suodattimet, kaapit ja ritilät, sääsuojat
Ilmanohjaimet ja kanavat
3D-printatut mekaniikkasuunnitelun osat
Pistepilvimallien mallinnus 3D pinta- ja solidimalleiksi, virtauslaskenta
Passiiviset ja aktiiviset jäähdytyssiilit
Lämpöputket
Termosifonin mallinnus
Peltier elementit
Ohutlevykotelot
Prosessorijäähdyttimet
Lämmönliitosmateriaalit

 

CFD:tä käytetään usein seuraavissa kohteissa

Maanpuolusteknologia
Telekommunikaatio, tukiasemat
Avaruusteknologia
Autoteollisuus
Kuluttujat
Teollisuus
Lääketeollisuus

Tarkastelut:

Analyysi, suunnittelu ja optimointi
Validointi, testaus, mittaamisen tuki
Liikkuvat tai pyörivät koneet
Kooonpuristumattomat virtaukset
Pumput, virtausmäärät ja vastapaineet
Ajastariippumaton tai ajastariippuva ratkaisu, sisäinen tai ulkoinen virtaus, neste, kaasu virtaamat
Kompleksiset geometriat ja tuulen luomat kuormat
Prosessiteollisuuden laitteet, kaasuanalysaattorit ja venttiilit
Putkistot, virtauksen indusoimat värähtelyt, kytketty virtaus ja lujuuslaskenta, värähtelymittaus ja analysointi
FSI-mallinnus
Vapaapinnan malli
Sekoitus, aerodynamiikka
Dynaaminen analyysi
Hydrodynamiikka